Размер на текста:
Актуализирано на: Четвъртък, 19 септември 2019

Специализирани агенции на ООН

Категория: Специализирани агенции на ООН

Специализирани агенции на ООН | Общи познания

Този раздел съдържа видеоклипове от фондовете и програмите на ООН

Системата на Организацията на обединените нации се състои от десетки независими и полунезависими агенции, програми и фондове, всяка със специализиран фокус в основна област на разработване и развитие на международната политика. Тяхната работа допринася за по-широки цели на Организацията на обединените нации чрез насърчаване на социалното и икономическо развитие, устойчивостта на околната среда, правата на човека, мира, сигурността и върховенството на закона.


За повече информация за фондовете, програмите на ООН, специализираните агенции и други, посетете: http://www.un.org/en/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/


*Опровержение: Видеоклиповете в този раздел се събират директно от публичната им страница в YouTube. В края на видеоклипа YouTube може да предложи несвързано видео съдържание. Възпроизвеждането на видео може да бъде ограничено в някои части на света. South-South News не притежава правата върху този видеоклип, нито споделяме непременно гледните точки или перспективите в него. South-South News не е свързана по никакъв начин с представената агенция. Видеоизточникът има за цел да предостави информация за тяхната работа като част от Организацията на обединените нации.

СВЪРЗЕТЕ С НАС

Абонирайте се за нашия бюлетин